www.savez-starodobnih-vozila.hr
radari
vrijeme
promet
Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
linkovi
anketa
Odnos države prema vlasnicima oldtimera u Hrvatskoj je:
ukupno glasova: 959
forum

PV tablice za starodobna vozila

Nakon što je novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama (lipanj 2008. godine) u članku 2. stavak 29. označio "oldtimer (starodobno vozilo) kao motorno vozilo proizvedeno prije 30 i više godina, koje je radi njegovanja povijesnih nasljeđa i tehničke kulture, sačuvano ili ponovno sastavljeno u izvornom obliku i koje se ne koristi u svakodnevnom prometu, a koje je po posebnom propisu, koje donosi ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove i ravnateljem Državnog zavoda za mjeriteljstvo, razvstano u kategoriju starodobnih vozila", novi je pravilnik o registraciji i označavanju vozila kojeg je u prosinca 2008. godine donio ministar unutarnjih poslova, unio neke novine u registraciju starodobnih vozila.

Inače jedan dio ovog pravilnika stupit će na snagu tek ulaskom RH u EU.

ilustracija uz tekst

Novi pravilnik o registraciji već u 1. članku propisuje uvjete i način registracije, označavanje i odjavu motornih, priključnih i što je novina oldtimer vozila.

U članku 3. pravilnik uz dokumente koji su potrebni za registriranje vozila govori da je za registraciju starodobnih vozila uz standardne dokaze (o vlasništvu, plaćenim obvezama, o tehničkoj ispravnosti), potrebno priložiti i dokaz da je vozilo po posebnom pravilniku razvrstano u kategoriju oldtimer vozila. Nadalje, novi zakon o sigurnosti prometa na cestama u poglavlju registracije motornih i priključnih vozila, čl. 243. st.10. spominje "registarske pločice za oldtimere". Novi pravilnik u čl. 13. govori da se registarska pločica za oldtimere sastoji od slovne oznake registracijskog područja, tri ili četiri numeričke oznake te na kraju slovne oznake PV (povijesno vozilo). Po boji i obliku jednaka je kao i normalna registracijska pločica određene vrste vozila.

Pravilnik u čl. 39. koji je vezan za članak 250. Zakona i tiče se odjave vozila, govori da je vlasnik prilikom odjave vozila, dužan priložiti Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila po posebnom propisu ili Izjavu o mjestu čuvanja vozila, osim u slučaju odjave oldtimer vozila.

Dakle, ovim je člankom zakonodavac po uzoru na zapadne zemlje,a u svrhu kvalitetnog zbinjavanja sekundarnih sirovina dao mogućnost vlasniku starodobnog vozila, da ga prilikom odjave registracije "čuva u vlastitom dvorištu", bez obveze recikliranja ili pak čuvanja u za to predviđenim terminalima.

Što se tiče navedenih novina, one po riječima mjerodavnih, još nisu u primjeni, već se čeka usklađenje s nekim drugim podzakonskim aktima kako bi se pravilnik mogao i praktično provoditi.

Iz gore opisanog je vidiljivo da novine oko registracije starodobnih vozila na PV tablicu, ne donose osim organizacijskih, nikakve materijalne pogodnosti za vlasnike starodobnih vozila.

ilustracija uz tekst

Ono što bi možda bilo interesantnije za vlasnike u materijalnom smislu, je u novom pravilniku pojavljivanje uz izvozne i prenosivih pločica.

Naime zakon u čl. 238. govori da u prometu u RH smiju sudjelovati vozila koja su registrirana i imaju važeću prometnu dozvolu. Iznimno u prometu mogu sudjelovati vozila koja ne moraju biti registrirana, koja su osigurana i označena pokusnom ili prenosivom pločicom.

Članak 240. zakona kaže da se prenosiva pločica koristi za vozila koja se između ostalog, kreću i do izložbenog mjesta.

Kako smo primjerice mogli vidjeti, ovakve pločice u Njemačkoj često koriste vlasnici starodobnih vozila za odlaske na izložbe, pa će biti interesantno vidjeti hoće li to u praksi zaživjeti i kod nas.

Inače, prenosiva pločica u RH izdaje se uz ostale i fizičkoj osobi na rok od 1 godine, za nju se uz uvjet da su plaćene propisane obveze izdaje posebna prometna dozvola i knjižica prometnih potvrda, a koje vozač mora imati kod sebe pri upravljanju vozilom.

Knjižica prometnih potvrda sastoji se od 50 potvrda označenih brojevima. Potvrde se ispunjavanju u 2 primjerka (jedan vozaču, kopija ostaje u knjižici) i one se izdaju na rok od najduže 7 dana.

Sama prenosiva pločica iste je boje i oblika kao i normalna registarska pločica, s tim što su joj zadnje dvije slovne oznake PP.

Autor: Željko Kekić

©2007-2011 by HSSV